Opatření

Náhrady za řízené rozlivy / MZe
Více informací ...
Prevence před povodněmi IV – vybraná opatření / MZe
Více informací ...
Prevence před povodněmi III / MZe
Více informací ...
Rybníky a malé vodní nádrže / MZe
Více informací ...
Zasakování srážkové vody v sídlech – drobná opatření / Dotace LK
Více informací ...
Drobná opatření v krajině a kofinancování / Dotace LK
Více informací ...
Odstranění havárií na rybnících a nádržích – konkrétní povodně / MZe
Více informací ...
Odstranění havárií na rybnících a nádržích / MZe
Více informací ...
Výstavba, obnova, rekonstrukce a odbahnění rybníků a nádrží / MZe
Více informací ...
Varovné systémy, povodňové plány / OPŽP
Více informací ...