Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Výstavba, obnova, rekonstrukce a odbahnění rybníků a nádrží / MZe – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Výstavba, obnova, rekonstrukce a odbahnění rybníků a nádrží / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu:       129 280 „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Podprogram               129 282 Podpora výstavby, obnovy rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží

Poskytovatel dotace:           Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • Musí být plátce DPH
 • Podnikatel v zemědělské prvovýrobě – chov ryb a lov vodních živočichů

Dále žadatel musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

 • Být právnickou nebo fyzickou osobou zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle §2f zákona o zemědělství 252/1997 Sb.
 • Být Krajským školním hospodářstvím (IČ 71294775), Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, Českou zemědělskou univerzitou v Praze nebo organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, nebo rybářské sdružení nebo rybářský spolek provozující chov a lov ryb na předmětné nádrži

% dotace:         80%

Charakteristika podporovaného opatření:

Dotaci lze získat na:

 • Výstavbu nových, obnovu zaniklých rybníků a vodních nádrží o výměře větší než 2 ha při provozní hladině (obnova – vodní nádrž či rybník nebyl v provozu předchozích 10 let)

Účel: retence vody v krajině

 • Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží větších než 2 ha za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení jejich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností, na existujícím a funkčním rybníce však provozuje chov a lov ryb
 • Odbahnění značně zanešených rybníků o výměře 2 – 30 ha, na existujícím a funkčním rybníce však provozuje chov a lov ryb

Možná zásadní omezení či limity:

 • nelze podpořit rybník nebo vodní nádrž na území hlavního města Prahy
 • u odbahnění u výměry 2 – 30 ha – vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm
 • výdaje na odstranění jiného materiálu než sedimentu nejsou uznatelné
 • výstavba a obnova vodních nádrží o zatopené výměře nad 2 ha s hlavním účelem ochrana před povodněmi a suchem – povoleno pouze extenzivní chov ryb
 • v případě, že min výměry 2 ha se má dosáhnout soustavou, musí tak být dosaženo nejvýše dvěma rybníky z plánované soustavy
 • pro výstavbu a obnovu platí, že celkový objem nádrže / objemu kubatury hráze je větší nebo rovno 4
 • všechny rybníky a vodní nádrže převedou min Q100
 • retenční prostor nebude menší než 10% z celkového prostoru, přičemž tento objem nesmí být zmenšen oproti předchozímu stavu
 • bude vypracován posudek strategického experta (bezpečnost, ochranné funkce, zásobní funkce, nákladovost a kvalita řešení
 • zvýhodnění akcí, jejichž součástí bude opatření proti zanášení sedimenty (jímky apod.)
 • na předmět podpory nesmí existovat zástavní právo jiné než k České republice
 • žadatel na IČO může po dobu trvání programu obdržet max:

o   20 mil Kč u 0 – 50 ha vodní plochy

o   40 mil Kč u 50 – 100 ha vodní plochy

o   80 mil Kč nad 100 ha vodní plochy

 • U odbahnění se poskytuje dotace max. 250,- Kč / m3 sedimentu a zároveň max 2 mil Kč / ha zátopy při normální hladině

 

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány přibližně 1x za rok

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/rybniky/

 

 

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387