Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Prevence před povodněmi III / MZe – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Prevence před povodněmi III / MZe

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 129 260 Podpora prevence před povodněmi III

Oblasti podpory:

 • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“,
 • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“,
 • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“,
 • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Žadatel:

 • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“ – Státní podniky Povodí
 • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“, – Státní podniky Povodí a Lesy ČR
 • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR a obce
 • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“ – Státní podniky Povodí a Lesy ČR

Obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje, mohou být dále „Navrhovatelem“ opatření a iniciovat tak přípravu a realizaci opatření. V takovém případě předkládá průběžně na MZe žádost o posouzení a předloží územní rozhodnutí a DUR, kalkulaci nákladů a vyjádření správce povodí. v případě kladného hodnocení realizaci za určitých podmínek přebírají státní instituce.

 

Informace dále o dotacích jsou níže specifikovány dále jen pro obce jako pro žadatele.

% dotace: max. 90 %

Charakteristika podporovaného opatření:

Cíle programů je realizace technických protipovodňových opatření, především na efektivní opatření v záplavových územích.

Charakteristiky opatření u prvních dvou podprogramů jsou zjevné z názvu (129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“, 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“, 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“).

Z důležité je třeba považovat podporu směrem k obcím. U podprogramu 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“ kde mohou být žadatele i obce, jde o následující opatření:

 • suché poldry a úpravy existujících vodních nádrží s retenčním účinkem
 • související úprava koryt vodních toků (zkapacitnění v intravilánech) v případě, že jsou obce správci vodního toku dle vodního zákona

 

Možná zásadní omezení či limity:

 • z dotace lze hradit prokazatelné nezbytné vyvolané investice (přeložky sítí apod.) do max. 20% stavebních nákladů akce
 • probíhá v rámci posuzování zhodnocení efektivnosti vynaložených výdajů na opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům
 • opatření musí být kladně posouzeno strategickým expertem programu

Výzvy:

 • každoročně do 31.3. pro akce financované v předmětném roce
 • každoročně do 31.10. pro akce financované v následujícím roce
 • v případě pozice navrhovatele – průběžně

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iii/

Odkaz na www programu/oblast:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/prevence-pred-povodnemi/prevence-pred-povodnemi-iii/

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387