Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Zasakování srážkové vody v sídlech – drobná opatření / Dotace LK – STRIMA II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Zasakování srážkové vody v sídlech – drobná opatření / Dotace LK

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Název programu: 8. Životní prostředí a zemědělství

Oblast podpory: Program 8.6 Podpora retence vody v krajině

Poskytovatel dotace: Liberecký kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství

Žadatel: neomezeno (vyjma organizací kraje a organizačních složek státu)

% dotace: max. 70% uznatelných výdajů, min. 70 tis. Kč, max. 1 mil Kč

Charakteristika podporovaného opatření:

 • opatření na podporu zasakování a výparu neznečištěných
  srážkových vod v urbanizovaných územích

(např. zasakování dešťové vody ze střech stávajících staveb a komunikací, tvorba umělých mokřadů, vegetačních střech / fasád, propustně zpevněných ploch parkovišť, cest, chodníků)

Možná zásadní omezení či limity:

1 žadatel může podat max. 1 žádost

dotaci je možné využít i na kofinancování projektů
podpořených z Operačního programu Životní prostředí,
Národního programu Životní prostředí či dalších dotačních
zdrojů (s výjimkou dotačních zdrojů Libereckého kraje)

Dotaci nelze využít na úhradu:

 • DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat
 • náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci
  projektu
 • náklady na inženýrskou činnost a samostatnou
  projektovou dokumentaci bez přímé návaznosti na
  realizaci projektu
 • náklady na výkup pozemků a nemovitostí
 • nebudou podporovány projekty na akumulaci a využití srážkových vod ani vyčištěných odpadních vod.

K podání žádosti není třeba předkládat rozhodnutí či stanoviska státní správy, to je třeba mít až k podpisu smlouvy o dotaci

Po podpisu smlouvy je možné požádat o zálohu ve výši až 75% z přiznané dotace

Výzvy:

Výzvy jsou vypisovány 1x za rok, lhůta pro podávání žádostí činí zpravidla 4 měsíce (duben – červenec)

 Odkaz na www programu/oblast:

https://dotace.kraj-lbc.cz

 

Vybraná opatření k realizaci:

Pro realizaci projektů z této oblasti podpory vybíráme některá opatření k realizaci uvedená v katalogu „Přírodně blízká protipovodňová opatření“ zpracovaném v rámci projektu STRIMA II kolektivem autorů Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s dalšími partnery projektu.

Kompletní katalog opatření ke stažení zde: http://storm.fsv.cvut.cz/projekty/strima-ii/?lang=cz

V případě nefunkčnosti přímý link na stažení: http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/STRIMAII/katalogPBPO.pdf

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387