Katalog dotačních příležitostí

Pro práci s katalogem a vyhledávání nejvhodnějšího dotačního titulu včetně detailních informací o jeho podmínkách je třeba definovat, jaké problémy Vás trápí –  a to v níže specifikovaných kategoriích 1 – 4.

Dále je třeba definovat, jakým jste žadatelem a zda se problém projevuje zejména v zastavěném území či mimo něj.

Zaškrtnutím položek proveďte výběr:

1 - Problém spojený s vodním tokem nebo s vodní nádrží
2 - Problém spojený s plošným povrchovým odtokem, nestabilní svahy
3 - Podkladová analýza
4 - Technické zabezpečení
Žadatel
Umístění