Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/load.php on line 651 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 STRIMA II – Sasko-český management povodňových rizik II Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387

Úvodem

Vítáme Vás na webovém portále, který je věnován dotační podpoře opatření zaměřených na ochranu před nepříznivými dopady povodní a sucha.

Cílem tohoto portálu je formou webového katalogu přinést potenciálním žadatelům ucelené informace o dostupných dotačních programech, které jsou zaměřeny na opatření jako výstavba poldrů, vodních nádrží, podpora povodňových rozlivů do niv, revitalizace toků, zasakovacích pásů, ale i varovných a hlásných systémů, vybavení složek záchranného systému a podobně. Portál je koncipován tak, aby zájemce jednoduše dovedl od určení jeho problému, se kterým se potýká, až ke konkrétnímu dotačnímu titulu. A zároveň aby v ucelené, stručné a srozumitelné podobě dostal na jednom místě veškeré podstatné informace – ať už ze psaných pravidel nebo ze zkušeností jiných žadatelů.

Dotační prostředí v České republice se nevyznačuje zrovna svou přehledností a jednoduchostí. Informace a pravidla k možnostem čerpání dotací, která potenciální žadatel a investor potřebuje pro svá rozhodnutí, jsou roztříštěna v různých dokumentech a v různých kapitolách. Podpory směřující do problematiky „vody“ jsou rozprostřeny do více dotačních titulů, navíc různých poskytovatelů dotací. Běžný žadatel tak musí obětovat značnou dávku času, trpělivosti a invence, aby si dokázal vytvořit alespoň rámcovou představu.

Věříme tedy, že tento webový katalog Vám usnadní dosáhnout veškerých potřebných informací!

Webový katalog spravuje ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. v Liberci.

V případě potřeby podrobnějších informací prosím kontaktujte:

  • Ing. Petr Dobrovský, tel: 602 342934, e-mail: p.dobrovsky_zavináč_arr-nisa.cz
  • Mgr. Dagmar Prochásková, tel: 607 675037, email: d.prochaskova_zavináč_arr-nisa.cz

Webový portál je jedním z výstupů přeshraničního projektu Sasko-český management povodňových rizik II (zkráceně STRIMA II).

 

O projektu STRIMA II

Název: Sasko-český management povodňových rizik II (STRIMA II)

Lead partner projektu:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Dresden

Partněři projektu:

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

České vysoké učení technické, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Praha

Cíle projektu:

Projekt STRIMA podpořený z prostředků EU sleduje cíl zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem speciálně na komunální úrovni a zavedení pravidelné a dlouhodobé kooperace obou sousedů.

Hlavními tématy jsou mimo jiné vybudování společného interdisciplinárního fóra v oblasti managementu povodňových rizik, další rozvoj vědeckých metod ke srovnatelnému zjišťování potenciálu škod, zpracování doporučení k jednání pro komunální stavební plánování, posílení přírodě blíže protipovodňové ochrany a zlepšení povědomí obyvatelstva o povodňových rizicích.

Projekt STRIMA II navazuje na projekt STRIMA realizovaný 7/2013 – 2/2015.

Plánované výsledky projektu:

  • Snižování povodňových škod na obytných budovách, infrastruktuře a následných škod na životním prostředí
  • Informační systém na bázi internetu pro identifikaci procesů snižování škod ve stavebnictví (prevence)
  • Environmentálně-ekonomická analýza důsledků povodní
  • Komunikační koncepce
  • Komunální informační prevence pro obyvatelstvo
  • Další rozvoj a šíření digitálního komunálního systému managementu povodňových rizik
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /DISK2/WWW/arr-nisa.cz/voda/wp-includes/formatting.php on line 4387